Regulamin przewozowy

Regulamin przewozowy

 1. Prosimy o stawienie się na miejsce zbiórki na 30 minut przed planowana godziną odjazdu.
 2. Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru.
 3. Na odcinkach krajowych połączenia z poszczególnych miast są realizowane przy min. 6 uczestnikach. Przewóz może odbywać się różnymi środkami transportu: samochodem osobowym, busem, autokarem klasy turystycznej lub pociągiem (II klasa) z możliwością przesiadek. W przypadku nie zebrania sie minimalnej ilości osób wyjeżdżających z danego przystanku, połaczenie może być odwołane do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, a klient zobowiązany jest dojechać do najbliższego realizowanego przystanku. Odwołanie miejsca wyjazdu nie uprawnia do bezkosztowej rezygnacji z imprezy.
 4. Połączenie oznaczone * są połączeniami antenowymi z miast znajdujących się poza główna trasa autokaru.
 5. Godziny oznaczone symbolem ** oznaczają wyjazd dnia poprzedniego w stosunku do daty rozpoczęcia imprezy.
 6. Godziny oznaczone symbolem *** oznaczaja wyjazd dnia nastepnego w stosunku do daty rozpoczecia imprezy.
 7. Pasażerowie maja prawo zabrać jedna sztukę bagażu głównego (do 20 kg o wymiarach nie przekraczających 120 cm x 60 cm x 60 cm) oraz jedna sztukę bagażu podręcznego (do 5 kg). Dodatkowy bagaż może być zabrany wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z biurem oraz za dodatkowa opłatą. W przypadku braku miejsca załoga ma prawo odmówić zabrania nadbagażu.
 8. W trakcie przejazdu możliwe są przesiadki na trasie oraz oczekiwanie na współpasażerów.
 9. W trakcie podróży autokarem obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. W przypadkach łamania tego ustalenia załoga autokaru upoważniona jest do wezwania służb porządkowych właściwych dla danego kraju w celu usunięcia pasażera z pokładu autobusu.
 10. Podane godziny wyjazdów są orientacyjne i mogą ulec zmianie. O zmianie godziny wyjazdu klient zostaje poinformowany niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.
 11. Przewóz pasażerów odbywa się autokarami wielkości od 18 do 67 miejsc pasażerskich, różniącymi się wyposażeniem i sposobem organizacji przestrzeni pasażerskiej. Autokary do 20 miejsc pasażerskich nie posiadają toalet na pokładzie. Wielkości pojazdów wykorzystywanych do obsługi poszczególnych imprez dostosowane są do wielkości obsługiwanych grup. 

Skontaktuj się z nami!